AUGMENTED REALITY

Augmented Reality – Rozszerzona Rzeczywistość po polsku – to technologia, która pozwala na dodanie wirtualnych elementów do realnego świata.

Technologia ta,  to program softwarowy, który używa kamery, aby widzieć świat. Ten widziany przez kamerę świat pokazany jest na ekranie. Jeżeli program rozpoznaje w widzianym obrazie predefiniowany znak – tak zwany marker – program dodaje w miejscu tego markera nową wirtualną warstwę, która w tym momencie też pokaże się na ekranie. Ta wirtualna warstwa teraz jakby rozszerzy pokazaną rzeczywistość, stąd nazwa technologii: Rozszerzona Rzeczywistość.

W projekcie Dynamiczna Tożsamość używamy technologię, aby wyzwolić refleksję w uczniach. Najważniejszym aspektem użycia  technologii jest zdarzenie, w którym uczeń widząc się na ekranie widzi siebie i dodaną warstwę i w ten sposób zachodzi proces rozszerzenia i formalnego i treściowego czyli uczeń zostaje jakby sam rozszerzony.

W jednym z bloków warsztatów uczeń trzyma marker i wywołuje swoją króotką odpowiedz w formie wideo jako wirtualną warstwę. Jako wynik widzi się sam na ekranie oraz swoje wideo projektowane na markerze.

W innym bloku warsztatów grupa uczniów gra w grę w technologii Rozszerzona Rzeczywistość. Gra funkcjonuje jako interaktywna ankieta. Grupa uczestników spotyka się z tematami opisującymi dylematy  życia online  formie pytań. Do wyboru sa zawsze 4 możliwości odpowiedzi (A do D). Każda  z odpowiedzi ma przypisany marker. Następnie taki wybrany marker pokazany jest  do kamery. Program rozpoznaje marker i dodaje w reakcji komentarz w formie animacji lub obrazów do twarzy osoby, która gra w grę. Na końcu gry poprzez te wszyskie dodane animacje i obrazy pokazana jest normalnie niewidoczna: nasza tożsamość online.

DT gimnazjum UKŁADKA AUGMANTED REALITY