FORMALNE POTWIERDZENIE, ŻE MKIDN DOFINANSUJE PROJEKT DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ – WARSZTATY INTERDYSCYPLINARNE

Dostaliśmy formalne pismo z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego”: (…) Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej uprzejmie informuje, że Państwa wniosek nr 01447/12 pn. DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ – WARSZTATY INTERDYSCYPLINARNE, zgłoszony do priorytetu Edukacja kulturalna programu  Edukacja Kulturalna i diagnoza kultury, zgodnie z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 stycznia 2012 r. uzyskał dotację. (…)”.   Jesteśmy bardzo dumni, ale czujemy również ogromną odpowiedzialność. Mamy teraz formalizować program naszych warsztatów – i przygotować go dla nowej grupy celowej: uczniów gimnazjum. A także będziemy organizować warsztaty dla nauczycieli gimnazjum, zakończone szkoleniem, oraz warsztaty dla otoczenia szkoły: rady rodziców, policji, pracowników wydziału edukacji i innych zainteresowanych rozwojem uczniów.