ZWIASTUN FILMOWY – LICEUM

W 2011 roku, po piątym bloku warsztatów dla licealistów ZSO NR 6 w Gdańsku nagraliśmy uczniów raz jeszcze. Beata Staszyńska zarejestrowała krótkie fabularyzowane wypowiedzi. Każdy z uczestników, jak i Dyrektor Tomasz Zbierski, Marcin Zieliński i potem Onno Hansen, przeżył aktorskie doświadczenie. Potem używając monitoringu i kamery nagraliśmy jeszcze kilka scen. A następnie odbył się montaż. Tak powstał pierwszy zwiastun filmowy. Ten zwiastun będzie niedługo również pokazany na internetowej platformie o edukacji medialnej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT), jako pierwszy etap współpracy między KRRiT a Fundacją Citizen Project Beaty Staszyńskiej. Jednym z przewodnich tematów zwiastuna są symboliczne „trzy małpy”:” nie widzę nic złego, nie słyszę nic złego, nie mówię nic złego co można zinterpretować jako: „Nie szukaj i nie wytykaj błędnych czynów i słów innych ludzi”. W dobie Internetu, gdy czas może mieć kilka wymiarów i rzeczy dzieją się równolegle, a ślady pozostają na zawsze, potrzebujemy nowej wersji i interpretacji i przesłania wypływającego z tych „trzech małp”.