CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI I DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ W ZSO NR 6 W GDAŃSKU 04.10.2012

W ramach wizyty studyjnej organizowanej przez Centrum Edukacji Nauczycieli w gdańsku – „Edukacja dla przyszłości – rozwijanie autonomii w formalnym systemie edukacji” spotkaliśmy się w dziś [ 04.10.2012 ] w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Gdańsku. Na zaproszenie Dyrektora Tomasza Zbierskiego zaprezentowaliśmy idee Projektu Dynamiczna Tożsamość – warsztaty interdyscyplinarne 2012 i łączność między edukacją formalną i i nieformalną.

„Wizyta odbyła się w ramach działania międzysektorowego w programie „Uczenie się przez całe życie”. Beneficjentami projektu są nauczyciele i dyrektorzy szkół oraz placówek oświatowych różnych etapów edukacyjnych, pracownicy wyższych uczelni, wizytatorzy, edukatorzy, eksperci w dziedzinie kształcenia oraz przedstawiciele władz oświatowych szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego z państw Unii Europejskiej. Głównym celem projektu jest umożliwienie wymiany doświadczeń, opinii i idei dotyczących kierunków rozwoju systemów edukacyjnych w Europie, zarówno w zakresie kształcenia ogólnego, jak i zawodowego, a także nawiązanie przez beneficjentów kontaktów zawodowych na poziomie europejskim. W wizycie studyjnej „Edukacja dla przyszłości – rozwijanie autonomii w formalnym systemie edukacji” uczestniczyć będzie grupa 12 reprezentantów następujących państw: Holandia, Niemcy, Włochy, Cypr, Szwecja, Wielka Brytania, Grecja, Czechy, Portugalia i Bułgaria. Językiem roboczym spotkania był język angielski.”

Ze strony gospodarzy w spotkaniu uczetsniczyli dyrektorzy ZSO Nr 6 w Gdańsku, a także Pani Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Pani Regina Białousów. Goście z zagranicy przedstawili stan edukacji formalnej m.in w grecji, Szwecji i we Włoszech. Odbyło się kilka dyskusji, wymiana opinii. A w ramach prezentacji strony Polskiej zaprezentowaliśmy zwiastun projektu z udziałem uczniów – uczestników warsztatów interdyscyplinarnych dla gimnazjum – Dynamiczna Tożsamość 2012.