DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ I GIEŁDA PROJEKTÓW MULTIMEDIALNYCH W WARSZAWIE 3 – 4.12. 2012

Otrzymaliśmy zaproszenie i przygotowuje materiały do prezentacji w ramach „Giełdy Projektów Multimedialnych”. Cieszymy się, że możemy zaprezentować projekt, a co za tym idzie – wkład wszystkich, którzy w nim uczestniczą.”Narodowe Centrum Kultury, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej i Fundacja Orange organizują wspólnie „Giełdę Projektów Multimedialnych”. Giełda odbędzie się w dniach 3-4 grudnia br. w Warszawie. Celem tego wydarzenia jest prezentacja projektów kulturalnych zrealizowanych przy wykorzystaniu szeroko rozumianych nowych mediów oraz wymiana doświadczeń między praktykami. Głównym punktem programu będą prezentacje projektów, czyli tytułowa Giełda, do której zaproszone zostaną projekty wspierane przez organizatorów w ramach Akademii Orange, Dorocznej Nagrody FRDL za Lokalne Inicjatywy Kulturalne, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego Edukacja Kulturalna oraz na portalu Narodowego Centrum Kultury  Platforma Kultury.
Państwa projekt zatytułowany „Dynamiczna Tożsamość – Warsztaty Interdyscyplinarne” stanowi jeden z najciekawszych przykładów takich działań, dlatego chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w Giełdzie. Wierzymy, że jest to znakomita okazja zarówno do promocji projektu, jak też wyjątkowa szansa dla nawiązania licznych kontaktów i rozwijania Państwa działalności w oparciu o nowe doświadczenia, inspiracje i wiedzę.”