EUROPEJSKA EDYCJA PROJEKTU. DYNAMIC IDENTITY 2012 – 2015.

D-ID 2013W 2012 zaczęły się prace nad europejską edycją Projektu “Dynamiczna Tożsamość”. Obecnie w grupie ośmiu partnerów z 4 krajów rozwija się projekt Dynamic Identity. Mamy na celu wzmocnić uczniów w wieku od 11 do 18 lat poprzez zwiększenie ich pojmowania na czym polega proces konstrukcji i ekspresji tożsamości online, a także poprzez zwiększenie ich umiejętności konstruowania i tworzenia ekspresji tożsamości online. Te procesy dotyczą w szczególności tematu: profilowanie online przez firmy.

OFICJALNA STRONA PROJEKTU

Projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu:
[Programme/ Program] Lifelong Learning Programme/
[Subprogramme/ Podprogram] Comenius/
[Action/ Działanie] Comenius Multilateral Projects
[Priority/ Priorytet 2]: Development of approaches to teaching and learning/ Rozwój metod nauczania i uczenia się.
DYNAMIC IDENTITY [D-ID] – 527543-LLP-2012-1-GR-COMENIUS-CMP
Autorami koncepcji projektu są: Beata Staszyńska i Onno Hansen.