Badanie – Ankieta online. DYNAMIC IDENTITY – europejski projekt edukacyjny. ZAPRASZAMY!

D-ID 2013Fundacja Citizen Project i Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień serdecznie zapraszają do udziału w badaniu online, w ramach europejskiego projektu edukacyjnego pod tytułem Dynamic Identity. 

Przy projekcie współpracują naukowcy, organizacje, firmy, rodzice i nauczyciele w celu stworzenia materiału dydaktycznego na temat tożsamości i Internetu. Ankieta dotyczy Internetu i kierowana jest do dzieci i młodzieży w wieku od 11 do 18 lat. Badanie potrwa do 31 maja 2013.

ANKIETA ONLINE

Ankieta wypełniana będzie anonimowo. To znaczy, że nie będzie wiadomo kim jesteś lub jakich odpowiedzi udzielasz.
Wyniki ankiety używane będą tylko do tworzenia materiałów dydaktycznych w projekcie Dynamic Identity oraz do celów naukowych.
Imię i nazwisko uczestników badania nie będą rejestrowane, a więc ich prywatność będzie chroniona.
Ankieta online potrwa około 20 minut.

O PROJEKCIE DYNAMIC IDENTITY
O BADANIU ONLINE
ANKIETA ONLINE
ZGODA RODZICIELSKA  (tylko dla osób, które nie ukończyły 18 lat)

Badanie pozwoli nam na skuteczniejszą pracę w obszarach tematycznych:

  • W jaki sposób dzieci i młodzież prezentują się w Internecie, przy użyciu:

- Portali społecznościowych
- Gier online
- Wirtualnych światów

  • Czy wizerunek/i online prezentowane przez dzieci i młodzież pokrywają się z ich wizerunkiem/ami w świecie rzeczywistym?
  • Czy dzieci i młodzież są świadomi profilowania przez firmy?
  • Czy dzieci i młodzież myślą, że profilowanie to dobry czy zły pomysł?

Projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu:
[Programme/ Program] Lifelong Learning Programme/
[Subprogramme/ Podprogram] Comenius/
[Action/ Działanie] Comenius Multilateral Projects
[Priority/ Priorytet 2]:
Development of approaches to teaching and learning/ Rozwój metod nauczania i uczenia się.
DYNAMIC IDENTITY [D-ID] – 527543-LLP-2012-1-GR-COMENIUS-CMP

Autorami koncepcji projektu są: Beata Staszyńska i Onno Hansen.

Dziękujemy serdecznie za współpracę!