DT 2013 08.04. KONFERENCJA WARSZTATOWA: DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ – CYBERPRZEMOC A ŻART

DT 2013W czasie konferencji szukaliśmy odpowiedzi na to jak tworzyć i umacniać porozumienie międzypokoleniowe, które pozwoli na komunikację w sytuacjach trudnych.
W dobie Internetu jest to tematyka coraz ważniejsza, ponieważ młodzież zaznacza swoje istnienie w Internecie, które jest trudne do zrozumienia dla dorosłych.  Na co dzień ten brak zrozumienia ze strony dorosłych bywa niezauważalny, a w sytuacjach trudnych – jak cyberprzemoc – może uniemożliwić kontakt z młodzieżą.

Organizatorami konferencji byli:
Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień
Fundacja Citizen Project
Partnerami konferencji byli: Muzeum Narodowe w Gdańsku, Ateneum – Szkoła Wyższa, Komenda Miejska Policji w Gdańsku, Fundacja Ezzev, a patronat medialny objęły Radio Gdańsk, Pomorska TV i Gazeta Kaszubska.

PROGRAM KONFERENCJI
15.00    REJESTRACJA

BLOK I
15.30    OTWARCIE – PRZYWITANIE
15.40    CYBERPRZEMOC  A   ŻART
Krótka prezentacja o perspektywach na sytuacje cyberprzemocy/ żartów
Dyskusja na temat, gdzie jest granica między żartem a cyberprzemocą
16.20    i2i KONTAKT
Rozmowy młodzieży z dorosłymi
16.50    ANKIETA

17.05    PRZERWA – poczęstunek

BLOK II
17.30    WSTĘP – Fundacja Citizen Project
17.35    PREZENTACJA – Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień
O emocjach i znaczeniu komunikacji niewerbalnej w dialogu
17.50    PREZENTACJA – Muzeum Narodowe w Gdańsku
Sztuka tworzenia znaczeń
18.05    FILM
18.15    i2i KONTAKT
Rozmowy młodzieży z dorosłymi
18.45    CYBERPRZEMOC   A   ŻART
Dyskusja na temat, gdzie jest granica między żartem a cyberprzemocą
19.25    ZAKOŃCZENIE – zaproszenie na konferencję 02.12.2013

Konferencja jest organizowana w ramach projektu „DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ – WARSZTAT ONLINE JAKO DIALOG”:
miejsce: Ateneum – Szkoła Wyższa, ul.Wały Piastowskie 1 „Zieleniak” w Gdańsku
godziny: 15.30 – 19.30

Udział w konferencji był bezpłatny.