GODZINA WYCHOWAWCZA ZSO NR 6 – LICEUM

GODZINA WYCHOWAWCZA ZSO NR 6 – LICEUMPrzed wakacjami chcieliśmy jeszcze spotkać się z młodzieżą, która uczestniczyła w konferencji Dynamiczna Tożsamość. Chcieliśmy przedyskutować  pomysł, który młodzież miała w trakcie konferencji. Mieli do nas prośbę, czy jest możliwe aby zorganizować taką konferencję dla ich rodziców, ponieważ oni nie wiedzą czym ich dzieci zajmują się w Internecie. GCPU zgodziło się z tym pomysłem. Okazało się, że wśród uczniów pomysł jeszcze istnieje. Umówiliśmy się, że będziemy starać się pomysł ten konkretyzować w 2013 roku.

KONFERENCJA DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ

KONFERENCJA DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆKonferencja Dynamiczna Tożsamość adresowana jest do wychowawców, psychologów, pedagogów i nauczycieli gdańskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

W dialogu z młodzieżą szukaliśmy czym jest ich obecność, co robią w Internecie i z czym tam spotykają się. Mówiliśmy również o tym wartości dla nich są ważne w Internecie.

W dyskusji panelowej toczyła się rozmowa na temat wartości we współczesnym życiu, zdominowanym przez Internet i technologiczny postęp.
Szukaliśmy odpowiedzi na to jak wychowywać młodego człowieka, aby był przygotowany do podejmowania dobrych, odpowiedzialnych, samodzielnych wyborów. Mądrość młodzieży w dyskusji była jak najbardziej szanowana, a dyskusja czyniła to wielogodzinne spotkanie wartościowym również  na poziomie poznawczym.

Link: http://www.gcpu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=139:konferencja-qdynamiczna-tosamo-wartoci-w-wychowaniu-i-profilaktyce-w-dobie-internetuq&catid=38:news

GODZINA WYCHOWAWCZA ZSO NR 6 – LICEUM

GODZINA WYCHOWAWCZA ZSO NR 6 – LICEUMPonieważ jutro – 23.05.2012 odbędzie się konferencja DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ, której koncept przygotowaliśmy i wspólnie z GCPU opracowaliśmy, mieliśmy ostatnie spotkanie , aby przygotować się do konferencji. Było kilku nowych uczniów, którzy jutro tez będą. Jedną z części konferencja będzie moment,  gdzie każdy z uczniów będzie pytany  o ich obecność w Internecie. Każdy przygotował jakieś pytanie, a jutro będą losowo dostawać jedne z tych pytań. Jest planowane, ze będą iść do kogoś obecnego – nauczyciela lub pedagoga – i będą prosić, żeby ta osoba czytała te wylosowane pytanie. Potem będą szczerze odpowiadać. Będzie to ciekawy eksperyment.

GODZINA WYCHOWAWCZA ZSO NR 6 W GDAŃSKU – LICEUM – POLICJA, GCPU

GODZINA WYCHOWAWCZA ZSO NR 6 W GDAŃSKU – LICEUM – POLICJA, GCPUW drugim spotkaniu przed konferencją Dynamiczna Tożsamość uczniowie liceum spotykali się z reprezentantami policji (KPMG) i Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień. Odbyły się pierwsze próby rozmów międzypokoleniowych na zasadzie: „na równi” oraz dwa wywiady, które zarejestrowaliśmy filmowo.

ZWIASTUN FILMOWY – LICEUM

W 2011 roku, po piątym bloku warsztatów dla licealistów ZSO NR 6 w Gdańsku nagraliśmy uczniów raz jeszcze. Beata Staszyńska zarejestrowała krótkie fabularyzowane wypowiedzi. Każdy z uczestników, jak i Dyrektor Tomasz Zbierski, Marcin Zieliński i potem Onno Hansen, przeżył aktorskie doświadczenie. Potem używając monitoringu i kamery nagraliśmy jeszcze kilka scen. A następnie odbył się montaż. Tak powstał pierwszy zwiastun filmowy. Ten zwiastun będzie niedługo również pokazany na internetowej platformie o edukacji medialnej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT), jako pierwszy etap współpracy między KRRiT a Fundacją Citizen Project Beaty Staszyńskiej. Jednym z przewodnich tematów zwiastuna są symboliczne „trzy małpy”:” nie widzę nic złego, nie słyszę nic złego, nie mówię nic złego co można zinterpretować jako: „Nie szukaj i nie wytykaj błędnych czynów i słów innych ludzi”. W dobie Internetu, gdy czas może mieć kilka wymiarów i rzeczy dzieją się równolegle, a ślady pozostają na zawsze, potrzebujemy nowej wersji i interpretacji i przesłania wypływającego z tych „trzech małp”.

GODZINA WYCHOWAWCZA VI LO – LICEUM

Godzina wychowawcza VI LO – LiceumPo pierwszym spotkaniu z policją (Komenda Miejska Policji w Gdańsku, KMPG) zostaliśmy przedstawieni Gdańskiemu Centrum Profilaktyki Uzależnień (GCPU). Przedstawiciele kierownictwa GCPU, dowiadując się więcej o naszym projekcie – Dynamiczna Tożsamość, od razu zaprosili nas do współpracy. Pierwszym krokiem miało być zorganizowanie konferencji w ramach roku Janusza Korczaka. Podjęliśmy się tego. Zaproponowaliśmy pomysł na konferencje Dynamiczna Tożsamość – nie tylko o młodzieży a także z młodzieżą. Dowiedzieliśmy się, że uczniowie liceum ZSO Nr 6 w Gdańsku zgodzili się z chęcią na wypowiedzenie w czasie konferencji o wartościach wśród młodzieży w dobie Internetu. Aby przygotować się dobrze, zaplanowaliśmy, że będziemy spotykać się regularnie w czasie Godzin Wychowawczych, aby dyskutować, mieć refleksje o temacie konferencji i oswajać się w wystąpienia publicznych. Dziś odbyło się pierwsze takie spotkanie. Uczyliśmy się jak robić wywiady.

WARSZTATY: BLOK 5 – LICEUM

WARSZTATY: BLOK 5 – LICEUMPiąty blok to blok końcowy. Uczniowie byli konfrontowani z ich pierwszymi odpowiedziami nagranymi w pierwszym bloku i ich drugimi odpowiedziami nagranymi wczoraj. Ta konfrontacja odbyła się w formie tradycyjnej – wyświetlaliśmy wideo na ekranie. Uczniowie reagowali głośno na swoje wideo. Już nie musieli skupić się z markerem, tak jak to miało miejsce w technologii Rozszerzonej Rzeczywistości. Teraz mogli ruszać się – i dokładnie to zrobili.

WARSZTATY : BLOK 4 – LICEUM

WARSZTATY : BLOK 4 – LICEUMDziś uczniowie widzieli swoje, nagrane w pierwszym bloku, odpowiedzi do kamery. Widzieli się na dużym ekranie. Cała grupa obejrzała to, co oni mówili do kamery. A to nie była tradycyjna projekcja video. Uczniowie widzieli się w technologii Rozszerzonej Rzeczywistości. Aby  wywoływać swoje odpowiedzi mieli pokazać wydrukowany znak  na kartce (marker) do kamery i mieli trzymać ten marker bardzo stabilnie. Na ekranie, w miejscu markera, jako reakcja pojawiła się ich wypowiedź jako wideo. Każdy indywidualnie wywoływał projekcję swojej wypowiedzi. Po tym eksperymencie każdy krótko opisał swoje wrażenia. Po tej aktywności, bez przerwy, nastąpiło kolejne zadanie. Każdemu od nowa indywidualnie zadaliśmy to samo pytanie: „Kim jesteś do teraz?”. Ale teraz każdy mógł używać elementów gramatyki języka filmowego, które wcześniej były omawiane.