MISJA I WIZJA

MISJA

Każdy ma prawo zrozumieć świat.

WIZJA

Młodzież i dorośli żyją w rzeczywistości między dumą i wstydem, w której kalkulacja gra poważną rolę. Ta rzeczywistość  istnieje również w Internecie  jak i w realnym życiu.
Świat online – jak i realny świat – jest miejscem, gdzie młodzież i dorośli budują swoje wizerunki poprzez publikacje i interakcje. Te wizerunki ciągle są w ruchu, bo młodzież i dorośli sami są w ruchu jak i ich otoczenie.

W projekcie Dynamiczna Tożsamość chcemy, aby młodzież i dorośli lepiej rozumieli swoje otoczenie w ruchu jak i siebie samych. Ten projekt chce być programem, który merytorycznie celuje w rozwinięcie umiejętności świadomego, krytycznego i twórczego korzystania z Internetu.

Projekt Dynamiczna Tożsamość chce młodzieży oraz nauczycielom, rodzicom i otoczeniu szkoły w dialogu i poprzez równoważony kontakt międzypokoleniowy dać instrumenty jak zrozumieć świat.

Projekt traktuje świat młodzieży i dorosłych online nie jako miejsce zagrożeń, jak to obecnie jest normą w curriculum szkół, a raczej jako ramę, w której młodzież i dorośli mogą budować swoje tożsamości, równolegle jako nadawca i jako odbiorca.

Każdy online ma możliwości emancypować się poprzez autoprezentację. Nowe media umożliwiają dostęp wykluczonym społecznie. Online każdy jest w stanie promować się z refleksją i etyką. To wszystko pod warunkiem, że każdy wie jak.