O NAS

FUNDACJA CITIZEN PROJECT

ZARZĄD FUNDACJI:
Prezes Zarządu Fundacji:                                                    BEATA STASZYŃSKA
E-mail:                                                                      staszynska.beata@gmail.com

Wiceprezes Zarządu Fundacji:                                  KATARZYNA MARCZEWSKA

KRS:                                                                                                    0000389115
DATA WPISU DO KRS:                                                                           13.06.2011
NIP:                                                                                                     5833133472
REGON:                                                                                                 221246282
KONTO Meritum Bank ICB S.A.:                         49 1300 0000 2076 7078 3133 0001

Adress:                                                 Ul. Szopy 3 lok. 42, 80-762 Gdańsk, Poland
Phone:                                                                                        + 48 502 589 842
Webside:                                       http://WWW.FOUNDATIONCITIZENPROJECT.EU

 

Wiodącym zadaniem Fundacji jest upowszechnianie indywidualnych postaw etycznych obywateli Polski i świata, które są budulcem pojęcia społeczeństwo obywatelskie. Upowszechnianie i ochrona szacunku wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich, oraz wspomaganie rozwoju demokracji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, poprzez kulturę, naukę, edukację, oświatę i wychowanie i aktywność społeczną indywidualną i grupową, jak i świadome korzystanie z najnowszych technologii i internetu, uczestniczenie w ich rozwoju i dla walki z wykluczeniem społecznym i dla zrównoważonego rozwoju.

 

UCZNIOWIE GIMNAZJUM - Projekt DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ 2012

NAUCZYCIELE GIMNAZJUM GRUPA 1 - Projekt DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ 2012

NAUCZYCIELE GIMNAZJUM GRUPA 2 - Projekt DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ 2012

B.WIELOSZEWSKI - Projekt DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ 2012

K.IGLIKOWSKI - Projekt DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ 2012

M.ZIELIŃSKI - Projekt DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ 2012

AUTORKA BEATA STASZYŃSKA. Magister sztuki. Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Filmową Telewizyjną i Teatralną im. L.Schiller w Łodzi. Jest reżyserem i producentem. Reżyserka w swoich portretach filmowych pokazuje ludzi w drodze, towarzyszy im w takich momentach, kiedy uda się dostrzec ich wahanie, niepewność, lęk. Według słów samej reżyserki „te portrety mają w sobie optymizm abstrakcyjny, taki optymizm, który każdy nosi w sobie, który czasem boli, ale i pozwala nam podnieść się po najgorszym nawet upadku…, ale czym jest nie wie nikt i może warto to pytanie zostawić bez odpowiedzi, bo uprawiając dokument refleksyjny szuka tych odpowiedzi…a szukanie to droga do poznania…”. W 2010 roku była kierownikiem artystyczny i współautorem interdyscyplinarnego projektu społecznego Obywatel Solidarność finansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury. Od lat współpracuje z Zespołem Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Gdańsku, mając na koncie warsztaty filmowe. A ukończone studia podyplomowe na kierunku „Aplikacje i usługi internetowe” dają praktyczne podstawowy do badań nad łącznością gramatyki języka filmowego i najnowszych technologii. Te badaniu nad nową komunikacją i autoprezentacją rozumianą jako elementy edukacji medialnej są ściśle związane z autorskim Projektem Dynamiczna Tożsamość. W 2011 powołała Fundację Citizen Project, której jest Prezesem. Interesuje się nowymi mediami jako procesem powstawania nowych znaczeń i umiejętności ich rozumienia i interpretacji, eksperymentuje z narzędzi komunikacyjnymi w celu budowy nowej architektury kontaktów między ludźmi. Współautorka edukacyjnego Projektu Dynamic Identity, który otrzymał dofinansowanie w z UE i realizowany będzie do 2015 roku.

BEATA STASZYŃSKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOR ONNO HANSEN pracował jako dziennikarz przez 5 lat, a obecnie jest architektem funkcjonalności internetowych oraz ekspertem walidacji i semantyki, który dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniami w gronie innych ekspertów uczestnicząc w rozmaitych spotkaniach, konferencja i sympozjach dając również swoje wykłady. Publikuje o Augmented Reality, tożsamości, edukacji i legislacji w blogu IDentifEYE: identifeye.wordpress.com.
Jako przewodniczący Zarządu Fundacji Ezzev w Holandii, która zajmuje się rozwijaniem umiejętności autoprezentacji dzieci i młodzieży online jest autorem i partnerem europejskiego projektu IDentifEYE dla dzieci o tożsamości 2011 – 2012 w Holandii, Anglii i na Cypr, współfinansowanym przez Unię Europejską pod numerem: JUST/2010/FRAC/AG/1107 – 30-CE-0377137/00-41.
W swoim doświadczeniu pracy z młodzieżą ma projekty realizowane w Holandii i pilotażowe warsztaty z zastosowaniem technologii Augmented Reality jako dydaktycznego narzędzia w Polsce. Poza Fundacją Ezzev Onno Hansen jako kierownik merytoryczny i współautor w roku 2010 stworzył, realizował i produkował interdyscyplinarny projekt społeczny Obywatel Solidarność finansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury.

ONNO HANSEN