SIEĆ EKSPERTÓW

Od początku trwania Projektu, to jest od lutego 2012 roku zwróciliśmy się z zaproszeniem do kilkunastu osób w Polsce i za granicą, aby zechcieli przystapić do grona grupy ekspertów Projektu Dynamicznej Tożsamość. Czekaliśmy do momentu, gdy zakończymy pracę warsztatową, aby rozpocząć wymianę myśli i korzystając z intranetu i w listopadzie 2012 roku uruchomić wewnętrze prace polegające na dyskusji, dialogu i opiniach, których opracowana synteza znajdzie się w publikacji podsumowującej Projekt w grudniu 2012 roku